4 knep som sikrer betaling og redusert utestående fordringer

Hvordan få raskere betaling og mindre fordringerFremhev dine vilkår tydelig på fakturaen. En rekke selskaper har lange avtaler som inneholder mange ulike vilkår. Kundene leser veldig sjeldent all denne informasjonen. Mange eksperter anbefaler bedrifter å fremheve sine vilkår klart og tydelig, i skrift og på forsiden av fakturaen. Hvis du vil ha betaling i løpet av 7 dager, så be da om betaling i løpet av 7 dager.

Begynn å sende renter hvis fakturaen ikke betales innen dine vilkår. Du kan også nevne at kunden din er nødt til å betale eventuelle avgifter, inkludert advokathonorarer, hvis fakturaen ikke er betalt. Fremhev alt dette tydelig på forsiden av fakturaen. Forebyggende tiltak som disse vil i noen tilfeller eliminere kundefordringer helt. Når du skal sette opp slike vilkår, er det viktig å gjøre det slik at du ikke får en sær stemme.

Ha et standardsystem for oppfølging. Hvis kunden ikke betaler, så ha klart et system på plass som følger opp kundene dine, slik som Hokas har. Det er mange selskap som har litt system på plass, men for å administrere dine kundefordringer på den mest effektive måten, er det best å ha et standardsystem for hele selskapet. Ekspertene foreslår at du sender fakturaen på e-post 7 dager før den skal betales, og deretter den dagen fakturaen skal betales. Til slutt følger du opp med en e-post 3 dager før betalingen forfaller. Dette kan virke litt overdrevent, men klienten din vil på grunn av dette se på deg som en seriøs samarbeidspartner. Hvis du bare følger det første tipset over, så vil dette i seg selv vise at du er seriøs i forhold til betaling.

Hvis du skal sende en renter, så send dette den dagen fakturaen forfaller, så må en følge opp planen etter det. Sørg for at alle i bedriften vet hva dette systemet er, og sørg også for at de holder seg til dette systemet.

Vær proaktiv. Hvis du sier at du har et system på plass, så har vi i Vantage Port et spørsmål til deg. Er det noen som handler og utfører? Vet alle i bedriften din hva systemet er, og gjør ansatte det som står i systemet? Vantage Port sitt forslag, er å ta frem telefonen denne dagen og ringe. La en person i teamet ditt være dedikert til å følge opp på betalinger. Få han eller hun til å ringe den dagen fakturaen forfaller. Når du vil ha betaling raskt, er det ingenting som slår oppfølging via telefon.

Automatiser og dokumenter. Ha en god programvare som kan automatisere og dokumentere alle innfordringer. Det spiller ingen rolle hvilket programvare det er så lenge det automatiserer hele prosessen. Det bør også være lett å dokumentere dine fakturaer, e-post, brev og notater på hver kunde. Ha et automatisk e-postsystem satt opp til å automatisk sende påminnelser til dine kunder for utestående innfordringer. Ha dedikerte oppfølgingspersoner og gjør grundige notater på hver kontakt med kunden. Disse notatene bør ligge åpent i programvaren, slik at ledergruppen og salgsteamet kan se dette.

Hvordan kan verdikjeden føre til økonomisk vekst i samfunnet?

sNå som vi stadig opplever ny innovasjon, er vi nødt til å utvikle både verdikjeden og forsyningskjeden i bedriftene. Men, hva er en forsyningskjede for noe og hvordan kan den forbedre verdiskapningen i Norge? Nå er det ikke lenger bare produktets kvalitet som er et konkurransefortrinn i markedet, men også at produktet leveres til rett tid, på rett sted og til rett pris. 

Det er selve formålet til forsyningskjeden; å levere tjenester og varer til rett tidspunkt og på rett sted. Målet er å skape bedre verdi for flere mennesker. Denne forsyningskjeden defineres også som transporten av varer, informasjon og penger fra pakke til sluttbruker, og de bedriftene som er blandet inn samt fordelingen av oppgavene.

Slik fungerer en verdikjedeRegnskap, økonomi, markedsføring og logistikk må jobbe sammen. For at det skal fungere mest effektivt, så hjelper det ikke bare å forbedre den interne logistikken. Vi må også samarbeide med alle andre aktører som naturligvis blir en del av vår forsyningskjede. Det betyr at selskapet, er nødt til å samarbeide med leverandører og denne leverandørens leverandører. Det er akkurat som i markedsføring – vi kan ikke lenger jobbe i siloer. Markedsføring-, IT- og logistikkavdelingen er faktisk nødt til å jobbe sammen, synergisk.

For at vi skal skape en best mulig opplevelse for sluttbrukeren, så vil det være viktigere med partnerskapsavtaler, strategiske allianser og koalisjoner. Dette vil få frem konkurransedyktige forsyningskjeder.

Ledelse av forsyningskjede (SCM) bidrar til å effektivisere kundetilfredshet, og også samfunnet, som medisinske oppdrag; katastrofehjelp operasjoner og andre typer kriser – situasjoner som krever transport av flere elementer veldig raskt. Vi kan se at det faktisk vil forbedre livskvaliteten. På grunn av den viktige rollen SCM spiller innen organisasjoner, så vil flere og flere arbeidsgivere søke  dyktige mennesker som har Supply Chain-ferdigheter og kunnskap.

 

Grunnleggende for lavere kostnader og økonomisk vekst

Et samfunn med et godt utviklet forsyningskjedes infrastruktur vil forbedre økonomien og velstanden i landet. Det er fordi det vil bli bedre og sikrere motorveier, større jernbane nettverk som fungerer, havner og flyplasser som er i stand til å håndtere og organisere mange varer på en gang – til lave kostnader. Næringslivet er i stand til å få tak i disse varene raskt, noe som resulterer i økonomisk vekst.

 

Ledelse av verdikjeder er nødvendig på en globalskala.

I utgangspunktet er verden en stor forsyningskjede. SCM berører politiske saker, som den raske veksten av multinasjonale selskaper og strategiske partnerskap samt globale ekspansjoner. Med tanke på fluktuerende oljepriser og endringer av miljø, infrastruktur og generelt all innovasjon som skjer i verden, så trenger vi en som kan lede dette og følge med på utviklingene.

 

God infrastruktur nasjonalt

For å skape et velfungerende samfunn med trygge arbeidsplasser, er god infrastruktur på den måten at vi kan redusere forurensing, redusere energiforbruket og øke levestandarden som følge av dette.

 

Orkanen Katrina – 2005 

I 2005 kom orkanen Katrina til New Orleans i LA og lagde oversvømmelse. Det gjorde at innbyggere ikke fikk tilgang til mat eller rent vann. På grunn av god forsyningskjede ble det bare under den første helgen i redningsaksjonen levert 1,9 millioner måltider og 6,7 millioner liter vann. Det er en god aksjon.