Hvordan kan verdikjeden føre til økonomisk vekst i samfunnet?

sNå som vi stadig opplever ny innovasjon, er vi nødt til å utvikle både verdikjeden og forsyningskjeden i bedriftene. Men, hva er en forsyningskjede for noe og hvordan kan den forbedre verdiskapningen i Norge? Nå er det ikke lenger bare produktets kvalitet som er et konkurransefortrinn i markedet, men også at produktet leveres til rett tid, på rett sted og til rett pris. 

Det er selve formålet til forsyningskjeden; å levere tjenester og varer til rett tidspunkt og på rett sted. Målet er å skape bedre verdi for flere mennesker. Denne forsyningskjeden defineres også som transporten av varer, informasjon og penger fra pakke til sluttbruker, og de bedriftene som er blandet inn samt fordelingen av oppgavene.

Slik fungerer en verdikjedeRegnskap, økonomi, markedsføring og logistikk må jobbe sammen. For at det skal fungere mest effektivt, så hjelper det ikke bare å forbedre den interne logistikken. Vi må også samarbeide med alle andre aktører som naturligvis blir en del av vår forsyningskjede. Det betyr at selskapet, er nødt til å samarbeide med leverandører og denne leverandørens leverandører. Det er akkurat som i markedsføring – vi kan ikke lenger jobbe i siloer. Markedsføring-, IT- og logistikkavdelingen er faktisk nødt til å jobbe sammen, synergisk.

For at vi skal skape en best mulig opplevelse for sluttbrukeren, så vil det være viktigere med partnerskapsavtaler, strategiske allianser og koalisjoner. Dette vil få frem konkurransedyktige forsyningskjeder.

Ledelse av forsyningskjede (SCM) bidrar til å effektivisere kundetilfredshet, og også samfunnet, som medisinske oppdrag; katastrofehjelp operasjoner og andre typer kriser – situasjoner som krever transport av flere elementer veldig raskt. Vi kan se at det faktisk vil forbedre livskvaliteten. På grunn av den viktige rollen SCM spiller innen organisasjoner, så vil flere og flere arbeidsgivere søke  dyktige mennesker som har Supply Chain-ferdigheter og kunnskap.

 

Grunnleggende for lavere kostnader og økonomisk vekst

Et samfunn med et godt utviklet forsyningskjedes infrastruktur vil forbedre økonomien og velstanden i landet. Det er fordi det vil bli bedre og sikrere motorveier, større jernbane nettverk som fungerer, havner og flyplasser som er i stand til å håndtere og organisere mange varer på en gang – til lave kostnader. Næringslivet er i stand til å få tak i disse varene raskt, noe som resulterer i økonomisk vekst.

 

Ledelse av verdikjeder er nødvendig på en globalskala.

I utgangspunktet er verden en stor forsyningskjede. SCM berører politiske saker, som den raske veksten av multinasjonale selskaper og strategiske partnerskap samt globale ekspansjoner. Med tanke på fluktuerende oljepriser og endringer av miljø, infrastruktur og generelt all innovasjon som skjer i verden, så trenger vi en som kan lede dette og følge med på utviklingene.

 

God infrastruktur nasjonalt

For å skape et velfungerende samfunn med trygge arbeidsplasser, er god infrastruktur på den måten at vi kan redusere forurensing, redusere energiforbruket og øke levestandarden som følge av dette.

 

Orkanen Katrina – 2005 

I 2005 kom orkanen Katrina til New Orleans i LA og lagde oversvømmelse. Det gjorde at innbyggere ikke fikk tilgang til mat eller rent vann. På grunn av god forsyningskjede ble det bare under den første helgen i redningsaksjonen levert 1,9 millioner måltider og 6,7 millioner liter vann. Det er en god aksjon.